Vuca Dünyası İçin Liderlik Kavramları- Çevik Liderlik

1️⃣-Vuca Dünyası İçin Liderlik Kavramları- Çevik Liderlik

Merhabalar,

Liderlik çevikliği, bir liderin odaklanmış, hızlı ve esnek eylemlerle iş ortamındaki değişiklikleri dinamik olarak algılama ve bunlara yanıt verme yeteneğidir. 🚀🚀

Liderlerin tüm çalışanlarını VUCA dünyasına hazırlamalı ve zihniyetlerini "Değişimin geldiğini biliyorum, ancak organizasyonumuzu etkileyebilecek potansiyel değişiklikleri gerçekten göremiyorum"dan "görüyorum,değişim geliyor ve hazırlıklıyım Bununla ilgili bir şeyler yapıyorum"a dönüştürmelidir.

Liderlik Çeviklik Modeli, liderleri üç liderlik çevikliği seviyesinde sınıflandırır ve katalizör seviyesi VUCA dünyasıyla yüzleşmek için tercih edilen seviyedir.

Uzmanlar (liderlik seviyesi 1️⃣ ) taktik, problem çözme yönelimine sahiptir ve liderlere uzmanlıkları nedeniyle saygı duyulduğuna inanırlar.

Başarılılar (liderlik düzeyi 2️⃣) çalışmalarının stratejik sonucuna odaklanır ve daha büyük hedeflere katkıda bulunan zorlu ve tatmin edici görevler vererek başkalarını motive etmeyi amaçlar.

Katalizörlerin (liderlik seviyesi 3️⃣) vizyoner, kolaylaştırıcı bir yönelimi vardır ve liderlerin yenilikçi, ilham verici vizyonları ifade etmeye ve vizyonu gerçekleştiren doğru insanları bir araya getirmeye odaklanmaları gerektiğine inanırlar. Katalizör liderleri başkalarını güçlendirir ve aktif olarak gelişimlerini kolaylaştırır.

Liderlik Çevikliği yaklaşımının ardında, liderlerin etkili olabilmeleri için dört temel yetkinliğe ihtiyaçları vardır.

Bağlam oluşturma çevikliği, bir lidere çevresini taraması, mevcut girişimleri çerçevelemesi ve başarılması gereken sonuçları netleştirmesi için yetki verir. Bu beceriyi başarmak için liderlerin kuşbakışı bir bakış açısına sahip olması, daha geniş organizasyonla bağlantı kurması ve odaklanılacak en önemli adımları belirlemek için kurumun görüşlerini kullanması gerekir.

Paydaş çevikliği, bir liderin, belirlenen gerekli girişimler için destek oluşturacak şekilde kilit paydaşlarla iletişim kurmasını sağlar. Bunu yaparak bir lider, kilit paydaşların ihtiyaçlarını anlayabilir ve onları vizyonuyla uyumlu hale getirebilir.

Yaratıcı çeviklik, karşılaşılan sorunları gerekli sonuçlara dönüştürmek için bir lideri destekler. Bu beceri, kuş bakışı alarak ve temel konuları ve bunların birbirleriyle ilişkilerini belirleyerek elde edilebilir. Ayrıca, altta yatan temel nedenlerin teşhisini ve tespit edilen sorunları çözmek için yaratıcı çözümlerin geliştirilmesini gerektirir.

Öz liderlik çevikliği, liderin kendini yansıtma yeteneğidir. Bu beceri, önderlik ettiği girişimler öncesinde, sırasında ve sonrasında geri adım atılarak güçlendirilebilir. Bu davranış, liderin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemesini sağlar ve bu da lider olarak büyümek için fırsatlar bulmaya yardımcı olur.

Görüşmek üzere 👋👋

Büşra Uyar